Keresés...

A migráció kezelése és egy biztonságosabb és védettebb Európa finanszírozása: 2,4 milliárd EUR a tagállamok támogatására


Az Európai Bizottság ebben a hónapban 23 többéves nemzeti programot hagyott jóvá a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (AMIF) és a Belső Biztonsági Alap (ISF) keretében. A jóváhagyott programok teljes finanszírozása a 2014–2020 közötti időszakra megközelítőleg 2,4 milliárd EUR. A pénz most az első vonalban lévő tagállamokhoz, azaz Görögországhoz és Olaszországhoz, valamint a nagy migrációs áramlásnak kitett más uniós tagállamokhoz kerül. A Bizottság intenzíven együttműködik a tagállamokkal annak érdekében, hogy az uniós forrásokat sürgősen felszabadítsák. 22 nemzeti programot már márciusban jóváhagytak, és 13 további program jóváhagyására az idei év egy későbbi szakaszában kerül sor.


Dimitris Avramopulos, a migrációs ügyekért, az uniós belügyekért és az uniós polgárságért felelős biztos a következőket mondta: „A tagállamoknak manapság eddig nem tapasztalt kihívásokkal kell szembenézniük a migráció és a biztonság területén. A Bizottság a szolidaritás szellemében lép fel. Az európai migrációs stratégia és az európai biztonsági stratégia révén a Bizottság határozott lépéseket tesz annak érdekében, hogy javuljon a migrációkezelés, erősödjön az együttműködés, és Európa biztonságosabbá váljon a polgárai számára a szervezett bűnözés és a terrorizmus tekintetében. A Bizottság által jóváhagyott nemzeti programok jelentős pénzügyi támogatást nyújtanak a tagállamoknak e kihívások kezelésére. Eltökéltek vagyunk, hogy tovább folytassuk a szolidaritás elvének gyakorlati megvalósítását.”

Az AMIF forrásai tagállami erőfeszítéseket támogatnak a befogadó kapacitások javítására, a menekültügyi eljárások uniós normákkal való összhangjának biztosítására, a migránsok helyi és regionális szintű integrációjára, valamint a visszatérési programok hatékonyságának növelésére. Az ISF forrásai kiegészítik a tagállami erőfeszítéseket, amelyek a tagállami határigazgatás és -őrizet (különösen modern technológiákkal történő) fejlesztésére irányulnak. Az ISF forrásait továbbá felhasználják a határokon átnyúló jogérvényesítési együttműködés javítására és a biztonsági kockázatok – így a terrorizmussal, az erőszakos radikalizálódással, a kábítószer-kereskedelemmel, a számítástechnikai bűnözéssel, az emberkereskedelemmel és a szervezett bűnözés egyéb formáival összefüggő veszélyek – hatékony kezelésére irányuló tagállami kapacitások megerősítésére.

A nemzeti programok többségénél a tagállamok az alapjuttatás (lásd az mellékletet) mellett további összegekben is részesülhetnek a meghatározott transznacionális intézkedések végrehajtására. Ezekbe beletartozhatnak az AMIF keretében közös visszatérési és visszailleszkedési projektek, illetve az ISF keretében konzuli együttműködés létrehozása. Az ISF keretében ezenkívül a kiegészítő források részben nagyobb volumenű eszközbeszerzéseket fedeznek: olyan eszközökét, amelyeket a Frontex rendelkezésére bocsátanak. Ezek a források szükség esetén bármikor rendelkezésre állnak. Az AMIF-programokon keresztül a 2014–2015-ös időszakban további mintegy 37 millió eurót juttatnak az uniós áttelepítési program támogatására.

A Bizottság jelenleg a fennmaradó nemzeti programok mielőbbi jóváhagyásán dolgozik. Az AMIF és az ISF 2014 és 2020 között összességében csaknem 7 milliárd eurós költségvetésével a nyitott és biztonságos Európára irányuló befektetések két legfontosabb pénzügyi eszköze lesz.


  Háttér-információk

A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap és a Belső Biztonsági Alap célja az uniós migrációs ügyek és az uniós belügyek terén tett erőfeszítések támogatása.

A Menekültügyi,Migrációs és Integrációs Alap a migrációs áramlások hatékony igazgatásához és a közös menekültügyi és migrációs megközelítés kialakításához járul hozzá.

A Belső Biztonsági Alap (amelynek részei a határokraés vízumokra, valamint a rendőrségiegyüttműködésre és a válságkezelésre vonatkozó eszköz) az Unión belüli magas szintű biztonságot és bűnmegelőzést hivatott elősegíteni, ugyanakkor lehetővé teszi a jogszerű utazást és biztosítja az Unió külső határainak megfelelő igazgatását.

Az alapok forrásainak 85%-a a – 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó – többéves, stratégiai nemzeti programok alapján érkezik a tagállamokhoz. A Bizottság jóváhagyását követően, e programokat az érintettekkel partnerségben – beleértve a civil társadalmat is – a felelős tagállami hatóságok készítik el, hajtják végre, ellenőrzik és értékelik. A Bizottság által a közelmúltban javasolt és a Tanács által jóváhagyott letelepítési és áttelepítési programokat az AMIF nemzeti programok keretében hajtják végre.

A fennmaradó pénzeszközöket, amelyek az összes forrás mintegy 15%-át teszik ki, a Bizottság kezeli, egyedi munkaprogramok alapján. Ezen bizottsági munkaprogramok révén az uniós fellépéseket és a tagállamoknak nyújtott sürgősségi segélyeket finanszírozzák.

Az elmúlt hetekben 23 nemzeti programot hagyott jóvá a Bizottság: ezek közül 7-et (Ciprus, Görögország, Olaszország, Lengyelország, Szlovákia, Spanyolország és Svédország) az AMIF, 16-ot (Ausztria, Bulgária, Ciprus, Észtország, Finnország, Görögország, Magyarország, Írország, Olaszország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Portugália, Románia, Szlovénia és Spanyolország) pedig az ISF keretében. Az idei év korábbi szakaszában 22 nemzeti programot hagyott jóvá a Bizottság: ezek közül 17-et (Ausztria, Belgium, Bulgária, Cseh Köztársaság, Németország, Észtország, Finnország, Franciaország, Magyarország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Hollandia, Portugália, Románia, Szlovénia és az Egyesült Királyság) az AMIF, 5-öt (Belgium, Cseh Köztársaság, Németország, Dánia, Franciaország) pedig az ISF keretében. 2015 későbbi szakaszában további 13 nemzeti program jóváhagyására kerül sor.


 
Elejére!