Keresés...

Közlemény - Visszautasítja az ÁSZ megállapításait a NÖDIK


A Növényi Diverzitás Központ (NÖDIK) minden egyes forinttal el tudott és el tud ma is számolni, ezt minden évben meg is teszi a Földművelésügyi Minisztérium (FM) illetve a Magyar Államkincstár felé.


Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kapott támogatás folyósítása évente egy összegben kifizetési kérelemnek helyt adó határozatban foglaltak alapján történik.  A NÖDIK –nek ehhez szakmai feltételeket is teljesítenie kell, különben a kifizetés nem történne meg. Az Intézet minden évben teljesítette a gazdasági és szakmai előírásokat is.

A NÖDIK-et számos jogszabály köti a beérkezett forrás elszámolására, amelyeknek az intézet minden évben eleget tesz. A NÖDIK a minisztériumot az éves beszámolók, mérlegjelentések, maradványfelmérések és egyéb adatszolgáltatások keretében folyamatosan tájékoztatta az EMVA támogatás felhasználásáról, valamint az EMVA támogatáshoz kapcsolódó szakmai előrehaladásról is a jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően.  A megküldött jelentéseket és beszámolókat minden évben elfogadták szakmai és gazdasági oldalról is.

A NÖDIK által használt könyvelési program a támogatás felhasználását elkülönítetten tartja nyilván, az intézmény tehát a támogatást érintő kiadások külön forráskódon történő gyűjtésével eleget tett az előírásoknak. Egyéb elkülönített nyilvántartást nem alkalmazott mivel sem az 53/2011. (VI. 10.) VM rendelet, sem az MVH iránymutatásai alapján nem szükséges.  Az FM a mérlegjelentések és az éves/féléves beszámolók által folyamatosan tájékozódhatott az EMVA forrás felhasználásáról és annak szakmai feladatairól és a könyvelésből közvetlenül látszik tételesen, hogy az EMVA forrásból mely elemek lettek finanszírozva. A könyvelési programon kívül természetesen minden egyes számlához megfelelő papír alapú dokumentáció tartozik a jogszabályokban előírtaknak megfelelően (árajánlatok, beszerzési engedély, megrendelő, szerződések stb.), amellyel kapcsolatban az ÁSZ nem fogalmazott meg szakmai kifogást.

Fentieknek megfelelően nem értünk egyet azzal az Állami Számvevőszék által tett megállapítással, hogy a „A NÖDIK az évi 1 010 498 EUR EU-s támogatással - az MVH iránymutatása alapján – a jogszabályi előírások ellenére nem számolt el. A NÖDIK az uniós támogatások felhasználásának elkülönített nyilvántartásáról nem gondoskodott” és nem tartjuk valósnak ezt az állítást. A NÖDIK kérte az ÁSZ-tól a fenti észrevétel törlését, illetve átfogalmazását a jelentés tervezetben a valóságnak megfelelően, ez azonban nem történt meg.

Az MVH felé a NÖDIK tehát valóban nem számolt el, mert erre sem jogszabály sem az MVH nem kötelezte az intézetet. Az MVH levélben tájékoztatta a NÖDIK-et 2012-ben, hogy feléjük nincs külön elszámolási kötelezettség. Az EMVA forrás elszámolása és tételes bemutatása azonban minden évben megtörtént, mivel más jogszabályok erre kötelezik az intézetet, így az említett időszakban is. A NÖDIK minden egyes kapott forinttal el tud számolni, az éves és a féléves beszámolókban és a mérlegjelentésekben és az ahhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartás keretében ezt meg is tette, elkülönítve a költségvetési támogatástól és az egyéb (pl. pályázati) forrásoktól.

(NÖDIK Igazgatóság) 
Elejére!