Keresés...


A bagi romatelep lakóinak közel 50 százaléka csatlakozott az elmúlt egy év során a Jogklinika Programhoz, amelynek célja a roma társadalmi integráció elősegítése. A Vodafone Magyarország Alapítvány által támogatott projekt keretén belül 40 joghallgató biztosított ingyenes jogi tanácsadást több mint 100 ügyben közel 200 roma számára, akik úgy döntöttek, hogy aktívan részt vesznek a „jogon kívüli” helyzet felszámolásában és elindulnak a felelős életvitel felé vezető úton. A Program sikerét, a kölcsönös nyitást mi sem jelképezi jobban, mint a BAGázs által szeptember 19-re meghirdetett, a falu életében első közös futóverseny, amelyre immár hónapok óta lelkesen, komoly edzésekkel készülnek mind a telepiek, mind a falu többi lakója.


A 4000 lelket számláló nagyközség, Bag lakosságának közel egytizede, 400 roma él földrajzilag és társadalmilag elszigetelten. A bagi romatelep és a község többi lakója között évtizedek óta egyre mélyül a konfliktus, amelynek hátterében leginkább a kilátástalanság áll. A telepiek többsége aluliskolázott, munkanélküli, a családokat hatalmas adósságok, közműtartozások terhelik. A kistérségben kiemelkedően magas a kábítószer-fogyasztók és a bűncselekmények száma.

Kovács Krisztina jogász doktor a Vodafone Főállású Angyalaként immár egy éve dolgozik a BAGázs Közhasznú Egyesülettel egy közösségfejlesztésen alapuló roma integrációs modell – az ún. Jogklinika Program – kialakításán. A két részből – Jogsegély és Adósságkezelés – felépülő program sajátossága, hogy nem adományokkal vagy segélyekkel, hanem az egyén felelősségvállalása, a problémák, illetve a megoldási lehetőségek tudatosítása által nyitja meg az utat a romák társadalmi integrációja felé.

  „A Jogklinika legfőbb erőssége, hogy a társadalom kirekesztettjei számára jövőképet mutat, erősíti a jogtudatosságot, és megtanít felelősen élni. A Vodafone Magyarország Alapítvány örömmel támogatta a Programot, mert mi is hiszünk abban, hogy a társadalmi integráció kizárólag kölcsönös szemléletváltást követően, az érintettek aktív közreműködésével valósítható meg.” – mondta Marchhart Pál, a Vodafone Magyarország vezérigazgató-helyettese.

A Program Adósságkezelés ágának célja a romatelepen jellemző ún. „jogon kívüli” helyzet felszámolása. E folyamatban ma már a telepen élők fele, mintegy 200 fő vesz részt. Folyamatos közösségi – önkormányzati, szolgáltatói, lakossági és szakmai – párbeszédeken át közelítenek a probléma megoldásához, amely nem a tartozások elengedésén, vagy azok mértékének csökkentésén, hanem kedvező részletfizetési konstrukciók kidolgozásán alapul. Korábban elképzelhetetlennek tűnt a szemléletváltás, amely a telepiek körében egy év alatt végbement. Rendszeresen és aktívan részt vesznek az egyéni megbeszéléseken és a támogató csoport ülésein, csatlakoztak az önkormányzati szemétszállítási rendszerhez, úgy döntöttek, hogy legalizáljákaz áramhasználatot, tisztázták adósságaik mértékét és megkezdték azok törlesztését.

  „Azért szeretnénk meggyőzni az Önkormányzat képviselő testületének tagjait, mert szeretnénk becsületesen élni és beilleszkedni a társadalomba.”*

A Jogsegély ág keretén belül az elmúlt 12 hónapban 40 hallgató végezte el az ELTE Állam és Jogtudományi Kar Kovács Krisztina által vezetett ún. jogsegély kurzusát, amely a bagi romák számára nyújtott ingyenes jogi segítség mellett a hallgatók érzékenyítésével a társadalmi szemléletváltást is elő kívánja segíteni. A kurzus hallgatói rendszeresen tartanak ügyfélfogadást a telepen élő családok számára, és az elmúlt egy évben közel 100 – elsősorban szolgáltatói, szabályozási és szociális támogatások igénylésével, részletfizetéssel és állam által előlegezett gyermektartással kapcsolatos – ügyintézés során nyújtottak segítséget a jogon kívüli helyzet felszámolása érdekében.

  "Fontos, hogy kiépüljön a bizalom és ez külső segítséggel könnyebb, külső segítséggel könnyebben változhat a gondolkodásmód. Nem szabad, hogy kívülről csak azt lássák, hogy csak kérünk és kérünk. Meg kell mutatni, hogy lehet más. Azokat az embereket, akik erre rájönnek, segíteni, húzni kell, és utána azok is beállnak a sorba, akik maguktól nem akartak változni."*

  „Az önkéntesek, illetve a Vodafone Magyarország Alapítvány támogatásának köszönhetően a vártnál is komolyabb eredményeket értünk el, a munkának azonban természetesen még nincs vége.” – mondta dr. Kovács Krisztina, a Vodafone Főállású Angyala. „Elindult az új tanév, és idén szeretnénk a Programba bevonni azon roma családokat is, amelyek még nem csatlakoztak. Dolgozunk a már meglévő elemek továbbfejlesztésén is, bízva abban, hogy a Program sikerét látva hamarosan országszerte, más roma közösségekben is alkalmazni fogják a Bagon kidolgozott integrációs modellt.”*Az idézetek a bagi romatelep lakóitól származnak

 
Elejére!