Keresés...

Felhívás - Erdei iskola/óvoda programban való részvétel támogatására


A Környezet - és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ) és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), mint konzorciumi partnerek a Svájci - Magyar Együttműködési Program SH/4/10 azonosító számú „Égigérő tanterem” című projekt keretében támogatási lehetőséget biztosít óvodás gyermekek, alapfokú (1-8. évfolyamos) és középfokú (5-8. évfolyamos) iskoláskorú gyermekek erdei iskola/óvoda programon való részvételéhez, minősített szolgáltatóknál, 90%-os támogatási lehetőséggel.


Támogatás célja: Lehetőséget teremteni a gyermekek számára, hogy
  - a nevelési, tanulási folyamat részeként közvetlen tapasztalással szerezhessenek élményeket a magyarországi természeti környezet, élő- és élettelen, épített értékeiről;
  - az életkori sajátosságaik figyelembevételével ismerkedhessenek a NATURA 2000 program keretében az adott élőlények élettereikkel;
  - olyan tevékenységeknek lehessenek cselekvő részesei, melyek élményhatásuk folytán segítik az összefüggések megláttatását, az ökológiai gondolkodás megalapozását;
  - közös tevékenységekkel, elsősorban környezeti és érzékenyítő játékokkal gyakorolhassák a közösség és a természeti környezet által elvárt viselkedésformákat.


  # Támogathatók köre-iskolák

Minden olyan általános iskola (1-8. évfolyamos), valamint középiskola (5-8. évfolyamos) osztályai, mely Magyarország területén működik, az alábbiak feltételek alapján támogatható:

  • egy fő pedagógusa rendelkezik azzal a tanúsítvánnyal, amely igazolja a Svájci - Magyar Együttműködési Program által támogatott „Természetismereti terepi vezető” című akkreditált továbbképzés sikeres elvégzését, illetve a Natura 2000 műhelymunkán való részvételt igazoló oklevéllel. Ebben az esetben a KOKOSZ honlapján közzétett minősített szolgáltatók közül bárkit választhat.
  • Azok az oktatási intézmények, akik nem vettek részt a fent említett képzésen csak olyan minősített erdei iskola szolgáltatót választhatnak, ahonnan legalább egy fő elvégezte a Svájci - Magyar Együttműködési Program által támogatott „Természetismereti terepi vezető” című akkreditált továbbképzést, illetve részt vett a Natura 2000 műhelymunkán, melyeket tanúsítvánnyal illetve oklevéllel igazol.
A támogatás biztosítja a szorgalmi időszakban 1-4. évfolyamos tanulók számára egymást követő minimum 2 éjszaka 3 nap, vagy egymást követő 4 éjszaka 5 nap, 5-8. évfolyamos tanulók számára egymást követő minimum 4 éjszaka 5 nap időtartamban az erdei iskolai programban való részvétel költségeinek (étkezés, szállás, szakmai program, utazás) gyermekenkénti 90%-os, de a 3 napos program esetén legfeljebb 10.800,-Ft, az 5 napos program esetén legfeljebb 18.000,- Ft-os hozzájárulását. A támogatás a felsoroltakon kívül másra nem használható fel (például  eszközbeszerzésre, személyi és bérjellegű költségek stb.)! Felhívjuk figyelmét, hogy az 5-8. évfolyam esetében csak 5 napos erdei iskola program támogatására lehet támogatási kérelmet benyújtani.

Az oktatási intézmény ugyanarra a támogatási időszakra egy osztályra/csoportra vonatkozóan csak 1 db támogatási kérelmet nyújthat be.
A támogatási kérelmet kizárólagosan csak az iskola képviseletére jogosult személy nyújthat be, az erdei iskola szolgáltató igazolásával!

  # Támogathatók köre-óvodák

Magyarország területén működő olyan köznevelési intézmény (óvoda, önállóan működő székhely, tagóvoda, telephely vagy intézményegység), ahonnan legalább egy fő óvodapedagógus rendelkezik a Svájci - Magyar Együttműködési Program által támogatott ”Rajtunk is múlik” című akkreditált továbbképzés, illetve a Natura 2000 műhelymunkán való részvételt igazoló tanúsítvánnyal, oklevéllel vagy a köznevelési intézmény az erdei óvoda programját, illetve annak szolgáltatásait  olyan minősített erdei óvoda szolgáltatónál valósítja meg, illetve veszi igénybe, ahonnan egy fő elvégezte a Svájci - Magyar Együttműködési Program által támogatott ”Rajtunk is múlik” című akkreditált továbbképzést, illetve részt vett a Natura 2000 műhelymunkán, melyet tanúsítvánnyal illetve oklevéllel igazol.

A támogatási kérelmet kizárólagosan csak az óvoda képviseletére jogosult személy nyújthatja be, az erdei óvoda szolgáltató igazolásával.
Gyermekenként az összköltség 90 % - a, maximum 10. 800,- Ft vissza nem térítendő, utófinanszírozású támogatás igényelhető. A támogatás biztosítja a nevelési időszakban óvodás gyermekek számára egymást követő min. háromnapos minősített erdei óvodai programban való részvétel költségeinek (étkezés, szállás, utazási költség, szakmai program) gyermekenkénti 90%-os legfeljebb 10.800 Ft-os hozzájárulását. A támogatás másra, például eszközbeszerzésre, személyi- és bérjellegű költségekre nem használható fel!

Egy köznevelési intézmény csak egy támogatási kérelmet nyújthat be ugyanarra a támogatási időszakra. (A támogatási kérelem benyújtható egy nevelési intézményen belül működő több csoportra is, ugyanarra a támogatási időszakra.)

A támogatás futamideje: Támogatást a 2016. január  01. és 2016. május 13. közötti időszakra (kivéve a munkaszüneti és tanítás nélküli napokat) tervezett erdei iskola program megvalósításához lehet igényelni.

A támogatás módja: Utófinanszírozás

A támogatási kérelem benyújtásának határideje: A támogatási felhívás megjelenésének napjától 2015. október  30-ig folyamatos.

Részletes kiírás és mellékletek:
Óvodai felhívás: http://www.kokosz.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=1125
Iskolai felhívás: http://www.kokosz.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=1126

További információk óvodák: A támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatosan felmerült kérdésekkel Surányiné Palkó Eleonórához, az erdei óvoda munkacsoport vezetőjéhez lehet fordulni munkanapokon keddtől-csütörtökig, 16,30-18,00 óráig az alábbi elérhetőségeken:
Telefonszám: +36-20/248-8699
E-mail cím: palko.nora04@gmail.com és svajcipalyazat@gmail.com

További információk iskolák: A támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatosan felmerült kérdésekkel Molnár Zoltánhoz, az erdei iskola munkacsoport vezetőjéhez lehet fordulni munkanapokon, hétfőtől-csütörtökig, 14.00-17.00 óráig az alábbi elérhetőségeken:
Tel. szám: 20/226-2828
E-mail: mzmadar6@gmail.com és svajcipalyazat@gmail.com

 
Elejére!